ЗБІРНИК «НАУКОВІ ПРАЦІ» ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ISSN(print): 2073-8730

Open Access Journal: We define open access journals as journals that does not charge readers or their institutions for access. From the BOAI definition of "open access": "By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited."

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.


Історія журналу


Журнал «Праці інституту» було засновано у 1937 р. він проіснував до 1962 р.

У 1994 р. керівництвом академії було прийнято рішення поновити видання журналу наукових праць інституту (свідоцтво серія Од. № 178 від 10.08.1993 р. видано Державним комі-тетом України по пресі)

В 1997 р. збірник «Наукові праці» було внесено до переліку № 1 наукових фахових видань України, серія «Технічні науки» (Бюлетень ВАК України, 1997, № 2).

В 2007 році здійснена перереєстрація журналу у Міністерстві Юстиції України, а у 2010 році збірник «Наукові праці» включено до нового переліку наукових фахових видань України.

За роки існування журналу на його сторінках були надруковані наукові роботи відомих представників вітчизняної науки.


Тематичні напрями видання


Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК:

 • Актуальні проблеми розвитку зернопереробної, комбікормової, хлібопекарської, кондитерської та харчової промисловості;
 • Нові технічні та технологічні рішення у переробці харчової сировини.

Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських, кондитерських виробів, комбікормів та біопалива:

 • Нове у технології, обладнанні, контролю якості, автоматизації хлібоприймальних підприємств і елеваторів, борошномельних, круп'яних, хлібопекарських і комбікормових заводів, кондитерських фабрик.

Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини:

 • Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів;
 • Розробка технологій продуктів лікувально-профілактичного харчування;
 • Інноваційні технології продуктів ресторанного господарства.

Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів й визначення критеріїв їх оцінки:

 • Нові зернові, харчові і кормові продукти, хлібобулочні та кондитерські вироби;
 • Проблеми якості, харчової цінності та безпеки продукції на підприємствах відповідних галузей в аспекті вступу України до ВТО;
 • Проблеми гармонізації національних стандартів України з міжнародними;
 • Сучасні методи контролю, стандартизація й сертифікація сировини та харчових продук-тів;
 • Екологічна безпека продуктів харчування;
 • Науково-методичні проблеми управління якістю води як чинником безпеки харчових продуктів і стабільності харчового виробництва.

Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв:

 • Енергоефективні процеси й обладнання харчових виробництв;
 • Інтелектуальні системи управління технологічними процесами у харчовій та переробній промисловості.

Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та про-дукти, енергоефективність та екологічна безпечність.

Соціально-економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості:

 • Економічні аспекти і ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку харчових вироб-ництв;
 • Економіка і менеджмент підприємств;
 • Кадрове и наукове забезпечення зернових та харчових технологій.

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Наша сторінка на Open Journal Systems http://journals.uran.ua/swonaft

Новини

Міжнародний центр ISSN підтвердив факт реєстрації збірника «Наукові праці» Одеської на-ціональної академії харчових ...Читати далі